De voordelen van het gebruik van hennepolie

De voordelen van het gebruik van hennepolie

Hennepolie is een van de vormen waarin medicinale cannabis, ook wel mediwiet genoemd, voorkomt en biedt een goed alternatief voor mensen die de cannabis op de reguliere wijze niet tot zich willen nemen. Niet iedereen wil de cannabis immers via de longen, bijvoorbeeld met gebruik van tabak, binnen krijgen en daarom worden alternatieven geboden, met de hennepolie als voorbeeld. Van de pure hennepolie brengt men een druppel aan op de vinger en die steekt men vervolgens in de mond. Enkele druppels per dag zijn in principe voldoende om een goed of althans beter gevoel te krijgen, zonder high te worden van de hennepolie. Want dat is natuurlijk uiteindelijk niet het doel van de medicinale cannabis, die immers dient ter pijnbestrijding en symptoomverlichting.

Wietolie

De natuurlijke verlichting van hennepolie

De stoffen uit de cannabis, en daarmee dus ook uit de hennepolie, vormen een natuurlijke aanvulling op de stoffen die het lichaam op het moment van een verstoring ontberen. Het gaat hier om stoffen uit het mens eigen endo-cannabinoide systeem  zoals adrenaline, serotonine en melatonine, die een uitwerking hebben op het gevoel van welzijn van de mens en op de algemene of specifieke weerstand. Het kan voorkomen dat de balans in deze stoffen verstoord is, bijvoorbeeld in geval van ziekte, en hennepolie draagt bij aan het herstellen van die balans. Het menselijk lichaam heeft receptoren die de werkzame stoffen uit de cannabis opvangen, en op natuurlijke wijze aanvullen in het lichaam. De beschreven stoffen bevinden zich namelijk van nature in het menselijk lichaam maar ook in de plant, en het lichaam ‘herkent’ daarmee de stoffen uit de cannabis en reageert dus heel effectief op de hennepolie. De werkzame stoffen, die onder meer zorgen voor de bestrijding of de verlichting van pijn, de afname van misselijkheid en de aandrang tot overgeven, een verandering in de motoriek en het geheugen, vinden dus direct aansluiting in het lichaam en kunnen zodoende snel en grondig hun werk doen. Daarom treedt bij het innemen van de hennepolie al vrijwel gelijk een verlichting van de meest uiteenlopende klachten op.