Disclaimer

Deze website en daarmee alle verwante artikelen, informatie en foto’s zijn met de grootste zorg samengesteld. Noch de schrijver, noch de websitebeheerder of verwanten zijn aansprakelijk voor eventuele schade , direct of indirect, van welke aard ook, ontstaan als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden op deze website weergegeven. Dan wel als gevolg van verkeerde en/of irrelevante toepassing van beschreven methodes. Als informatie verstrekker zijn wij van mening en leert ervaring dat de cannabisplant deze geneeskrachtige eigenschappen heeft, dit wil niet zeggen dat wij hierin reguliere professionele medische, operatieve of psychische zorg afraden. Laat de informatie op deze website altijd als aanvulling gelden en niet als vervanging voor reguliere zorg.

Canshaman kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan computer hard en software, virussen en andere ongemakken en/of verlies aan tijd, door het gebruik van deze website.

Deze site is bedoeld als informatieverstrekker omtrent de medicinale werking en kweek van cannabis, Canshaman is geen winkel en verkoopt dan ook geen producten waarover wij informatie verstrekken. Canshaman zet zich in om zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk informatie weer te geven en zal hierin alles doen deze informatie zo accuraat en nauwkeurig mogelijk weer te geven. Canshaman geeft persoonlijke begeleiding/consult & informatie omtrent het medicinaal/heilzaam gebruik van cannabis producten, en zal enkel medicinale zaden ter verkoop aanbieden.

De genoemde prijzen m.b.t. begeleiding/consult zijn exclusief BTW.
Een intake of consult welke binnen 48 uur voor de afspraak word afgezegd of welke word verzuimd, zijn wij genoodzaakt wel te factureren.

Als u een bevestiging heeft ontvangen vanuit ons voor een gemaakte afspraak gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarde.

Het gebruik van Cannabis & Cannabis gerelateerde producten is altijd eigen verantwoordelijkheid van de desbetreffende persoon/verantwoording van desbetreffend mens. Canshaman ervaart geen aansprakelijkheid m.b.t. gevolgen die hieruit voortvloeien.

Alle informatie is vrijelijk beschikbaar voor eenieder die hier behoefte aan heeft, mag het zo zijn dat u informatie die op deze site beschreven staat wil delen, verveelvoudigen,  openbaar maken door middel van druk, fotokopie of op enige andere wijze, word u verzocht hierover contact te zoeken met de beheerder van de site met doelstelling en uitleg over de toepassing van het te willen gebruiken materiaal.

Mag er informatie op de website weergegeven worden waarop copyright van toepassing is, gelieve contact op te nemen met de website beheerder. Alle informatie op deze website weergegeven draagt bij aan een volledige informatieweergave omtrent de medicinale werking en het medicinaal kweken van cannabis. Noch de schrijver, noch de websitebeheerder of verwanten zijn aansprakelijk voor eventuele schending van copyright en distantiëren zich van enige verantwoordelijkheid. Alle informatie die niet in eigen beheer geschreven of vervaardigd is, is gevonden door openbaar op internet te zoeken, wij zijn van mening dat deze informatie vrijelijk beschikbaar is voor eenieder die hier zijn/haar welzijn en/of gezondheid mee kan bevorderen.